Contrata un Via T barato cerrar contratar_bipdrive contratar bdamex
Contrata un Via-T barato cerrar contratar_bipdrive contratar bdamex

Política de privacitat

 

QUI SOM

A través de la present política de privacitat (la “Política de Privacitat”) es regula el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris, visitants i interessats (els “Usuaris”) en els serveis oferts a través de www.bipdrive.com (el “Lloc web”). Pot consultar punxant aquí la informació relativa a la societat que gestiona el Lloc web (“BIP&DRIVE”).

 

CONTINGUT I ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què BIP&DRIVE recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal recaptats a través del Lloc web, a fi que els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

L’accés i ús del Lloc web implica la plena acceptació per la seva banda de la present Política de Privacitat i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en la present Política de Privacitat, així com en l’Avís Legal i la Política de Cookies del Lloc web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.
El Lloc web proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’emplenament de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

RESPONSABLE DEL FITXER I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, BIP&DRIVE posa en coneixement de l’Usuari que les dades recaptades a través de qualssevol formularis de recollida de dades del Lloc web seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de BIP&DRIVE, S. A. amb C.I.F. A-86969607, el domicili del qual es troba a Madrid, Paseo de la Castellana 95, Torre Europa, planta 16. La citada entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats i el compliment de tota la normativa aplicable a aquest efecte.

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en aquests formularis seran d’obligada emplenament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que es pugui atendre la seva sol•licitud.
Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint.

Així mateix, en fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els citats formularis, l’Usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces.

 

DESCRIPCIÓ DELS TRACTAMENTS DE DADES QUE ES REALITZEN A TRAVÉS DEL LLOC WEB

BIP&DRIVE podrà tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les següents finalitats, en funció del pertinent formulari completat, si escau:

  • Gestionar la seva navegació a través del Lloc web.
  • Gestionar el seu registre d’usuari i identificar-li com a “usuari registrat”.
  • Gestionar el compliment, manteniment, desenvolupament i control de qualssevol relacions que BIP&DRIVE mantingui amb l’Usuari.
  • Donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en el Lloc web, els serveis que es presten a través del Lloc web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el Lloc web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir.
  • Realitzar activitats de comerç electrònic, si escau.
    Tractar les seves dades amb finalitats comercials, sempre que l’Usuari hagi consentit el pertinent tractament de dades personals, ja sigui per mitjans ordinaris o electrònics sobre productes i/o serveis de BIP&DRIVE.
  • Tractar les seves dades amb la finalitat de registrar a l’Usuari en els aparcaments saba “Saba Aparcaments S.A – Av. del Parc Logístic, 22-26 – 08040 Barcelona ”, i en les autopistes de peatge pertanyents a abertis autopistas España S.A. sempre que l’Usuari hagi consentit el pertinent tractament de dades personals, a fi de que l’Usuari pugui beneficiar-se dels descomptes associats.
  • Qualsevol altra finalitat que sigui específicament reflectida en les corresponents llegendes i/o condicions particulars del formulari de recollida de dades, a fi d’atendre els diferents tipus de relacions que pugui mantenir BIP&DRIVE amb l’Usuari en funció de cada cas.

 

CESSIONS DE DADES

BIP&DRIVE no comunicarà les dades de caràcter personal de l’Usuari a terceres empreses sense recaptar el seu previ consentiment, tret que la cessió de les seves dades anés necessària per al manteniment de la relació amb l’Usuari.
En tot cas, quan la cessió no sigui necessària per a la correcta prestació del pertinent servei, en els formularis de recollida de dades BIP&DRIVE informarà a l’Usuari de la finalitat del tractament i de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les dades personals, oferint prèviament a l’Usuari la possibilitat d’acceptar o no aquesta cessió.

 

COMUNICACIONS COMERCIALS

L’Usuari és informat que a través de cada formulari de recollida de dades BIP&DRIVE podria recaptar el seu consentiment per enviar-li comunicacions comercials. De donar el seu consentiment exprés, a l’efecte de la qual cosa haurà de marcar la casella que apareixerà en els pertinents formularis de recollida de dades, BIP&DRIVE podria posar-se en contacte amb l’Usuari per correu ordinari, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per remetre-li informació sobre productes i/o serveis de BIP&DRIVE.
En qualsevol cas, l’Usuari no queda obligat a rebre l’esmentada publicitat i informació, ja sigui mitjançant la no marcació de la corresponent casella dels formularis, ja sigui mitjançant comunicació posterior, ja que si en un determinat moment l’Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d’aquesta naturalesa, podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a l’adreça que consta en l’apartat denominat “Exercici de drets” de la present Política de Privacitat, aportant còpia d’un document que permeti acreditar la seva identitat, o ben utilitzant el link habilitat a aquest efecte en les comunicacions comercials que rebi. La sol•licitud serà atesa com més aviat millor.

 

COOKIES

Igual que altres llocs web de contingut comercial, el Lloc web utilitza una tecnologia denominada “cookies” i arxius registres del servidor web per recaptar informació sobre la forma d’utilització del Lloc web. En cas que l’Usuari desitgi obtenir informació detallada sobre com utilitza BIP&DRIVE les cookies, consulti la Política de Cookies.

 

CONSENTIMENT

En usar el Lloc web autoritza a la recollida i ús per part BIP&DRIVE de les dades descrites en la present Política de Privacitat i la Política de Cookies. Si BIP&DRIVE introduís algun canvi en els procediments i polítiques de privadesa, publicarà aquests canvis en el Lloc web per mantenir-li informat sobre el tipus d’informació que recopila, com la tracta i en quines circumstàncies podria comunicar-la.
BIP&DRIVE li informa així mateix que podrà revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, sempre que sigui legalment adequat, mitjançant l’enviament de la notificació pertinent al departament d’Atenció al Client de Bip&DRIVE .

 

CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que BIP&DRIVE pugui recaptar a través del Lloc web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantingui amb l’Usuari seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se BIP&DRIVE a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la legislació aplicable.

 

SEGURETAT

BIP&DRIVE ha implementat i manté els més alts nivells de seguretat exigits per la Llei per protegir les dades de caràcter personal de l’Usuari enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. No obstant això, la transmissió d’informació a través d’Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que BIP&DRIVE realitzarà els seus millors esforços per protegir les dades de l’Usuari, no pot garantir la seguretat dels mateixos durant el trànsit fins al Lloc web. Tota la informació que l’Usuari faciliti, s’enviarà pel seu compte i risc. Una vegada rebuts les dades de l’Usuari,BIP&DRIVE utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.

 

REGISTRE D’USUARI I CONTRASENYA

Així mateix, BIP&DRIVE informa a l’Usuari que para el seu registre en el Lloc web haurà d’introduir un usuari i contrasenya que li permetrà iniciar sessió, en qualsevol moment, com a “Usuari Registrat”. La contrasenya no podrà contenir expressions o conjunts gràfic-*denominativos malsonants, *injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms o pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos para la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades. La contrasenya podrà ser modificada per l’Usuari, havent de complir amb l’indicat anteriorment.
És indispensable que l’Usuari protegeixi en tot moment la contrasenya. L’Usuari serà l’únic responsable en cas de l’ús, autoritzat o no, del seu compte personal, i en aquest sentit es compromet a fer un ús diligent d’aquesta informació, a no posar-la a la disposició de tercers i a comunicar la seva pèrdua o robatori.

 

LLOCS DE TERCERS

El Lloc web podria incloure enllaços a llocs controlats per tercers (“Llocs de Tercers”). L’Usuari ha de recordar que en accedir al lloc web de dites terceres a través del Lloc web, deixaran d’assortir efectes la Política de Privacitat i la Política de Cookies. La present Política de Privacitat no reflecteix les pràctiques en matèria de privacitat dels Llocs de Tercers. BIP&DRIVE declina qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa a la privacitat i el tractament de dades de dites terceres. La navegació i interacció en qualsevol altre lloc web està subjecta a les normes i polítiques d’aquest lloc. BIP&DRIVE recomana a l’Usuari que llegeixi les polítiques de tractament de dades i privadesa dels Llocs de Tercers. Si desitja obtenir més informació, consulti l’Avís Legal.

 

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent adreça : Bip&Drive, S.A, Paseo de la Castellana, 95 Planta 16 Edifici Torre Europa , 28046 Madrid o via email a info@bipdrive.com
Per a qualsevol dubte relacionat amb la present Política de Privadesa, l’Usuari podrà posar-se en contacte amb BIP&DRIVE a través d’aquestes mateixes adreces.

Et truquem gratis
Deixa’ns el teu nom i el teu número de telèfon i contactarem amb tu en menys de 10 minuts

Si us plau, introdueix el teu nom perquè et puguem trucar

Si us plau, introdueix el teu telèfon perquè et puguem trucar

Resolem tots els dubtes


Escríbenos un E-mail

He leído y acepto las condiciones de
uso y política de privacidad
de Bip&Drive.

×


Send us an E-mail


I have read and accept the
user
and privacy policy conditions
of Bip&Drive.

×


E-mail

He llegit i accepto les condicions d’ús i la política
de privacitat
de Bip&Drive, SA.

×

Llámanos

Si ya eres cliente de Bip&Drive, contacta con nosotros a través de este teléfono:

911 113 737

911 113 737

×

Llámanos

Si aún no eres cliente de Bip&Drive, contacta con nosotros a través de este teléfono:

911 113 737

911 113 737

×

Escríbenos un E-mail

He leído y acepto las condiciones de
uso y política de privacidad
de Bip&Drive.

×

Call us

If you are already a Bip&Drive customer, contact us on this phone:

911 113 737

911 113 737

×

Truca’ns

Si ja ets client de Bip&Drive, contacta amb nosaltres a través d’aquest telèfon:

911 113 737

911 113 737

×

Call us

If you’re not a customer of Bip&Drive, contact us through this phone:

911 113 737

911 113 737

×

Truca’ns

Si encara no ets client de Bip & Drive, contacta amb nosaltres a través d’aquest telèfon:

911 113 737

911 113 737

×