Bip&Drive > Política de privacitat

Política de privacitat

ÍNDEX:

 1. Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament.
 2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat.
 3. Informació necessària i actualitzada.
 4. Exercici dels teus drets.
 5. Informació detallada dels tractaments realitzats per servei.
 6. Seguretat.
 7. Confidencialitat.
 8. Menors d'edat.
 9. Actualització de la política de privacitat.


1. Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament.


Bip&Drive, S.A., societat domiciliada a C/ Serrano 45, Planta 2, Local A, CP 28001 Madrid, amb CIF A-86.969.607, i telèfon 911.113.737 (en endavant, "Bip&Drive"o la"Societat") és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través de la pàgina web www.bipdrive.com i la seva App. En aquesta clàusula es facilita la informació sobre l'ús que farà la Societat de les teves dades personals.

Així mateix, aquesta Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen tant a clients com a clients potencials en virtut del Reglament General de Protecció de Dades ("RGPD"). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a l'adreça següent: privacidad@bipdrive.com.

Així mateix, t'informem que Bip&Drive compta amb un Delegat de Protecció de Dades designat per tot el seu Grup, amb qui et podràs posar en contacte a través de la següent adreça privacidad@bipdrive.com.2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat.


En aquesta política de privacitat trobaràs una taula que identifica cadascun dels diferents serveis oferts per Bip&Drive.

En aquestes taules informatives se t'informarà sobre:

 • Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual Bip&Drive tracta les teves dades personals.
 • Les bases legals que permeten el tractament de dades de la Societat per a cadascuna de les finalitats indicades.
 • La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d'aquesta comunicació. A aquests efectes, us informem que no cedim les teves dades personals a tercers excepte quan hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, jutges i tribunals, forces i cossos de seguretat, OCU...) o expressament ho indiquem en la taula que figura a continuació. D'altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de Bip&Drive; és a dir, els prestadors de serveis que per al desenvolupament de les seves funcions hagin d'accedir a les teves dades personals. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes de la informació i tecnologia. A la taula que figura a continuació s'indicaran aquells altres sectors en virtut dels quals els prestadors de serveis de Bip&Drive han d'accedir a les teves dades personals.
  T'informem que pots sol·licitar més detalls informatius pel que fa als destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l'adreça privacidad@bipdrive.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris o garanties sobre les quals voldries obtenir informació.
 • L'existència de potencials transferències internacionals de dades.
 • El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes t'informem que conservem les teves dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior, si així ens ho has autoritzat. Així mateix, t'informem que posteriorment les teves dades romandran bloquejades per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis de prescripció de les accions legals que determini la normativa aplicable.


3. Informació necessària i actualitzada


Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se't facilitin caldrà emplenar-los obligatòriament, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat d'enviar la comunicació o processar la compra perquè se't puguin facilitar els serveis sol·licitats.

Per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a Bip&Drive, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic privacidad@bipdrive.com.

Així mateix, en fer clic al botó "Enviar/Continuar" incorporat en els formularis esmentats, declares que la informació i les dades que hi has facilitat són exactes i verídiques.4. Exercici dels teus drets


T'informem que podràs exercir els següents drets:

 1. dret d'accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament que s'hi duen a terme;
 2. dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible;
 4. dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa; en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 5. dret d'oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula inclosa en l'apartat 5, sigui d'interès legítim. La Societat deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 6. dret a la portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula inclosa en l'apartat 5, sigui l'existència d'una relació contractual o el teu consentiment.
 7. dret a revocar el consentiment atorgat a la Societat per al tractament de les teves dades.
 8. dret a presentar una reclamació davant la Societat en matèria de protecció de dades.

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta de les següents formes:

 1. Adreçant un correu electrònic a privacidad@bipdrive.com indicant el dret que vols exercir i les teves dades identificatives.
 2. A més, inclourem un enllaç de baixa de comunicacions comercials a la part inferior de totes les comunicacions que t'enviem de manera que, accedint a aquest, podràs donar-te de baixa de tots els enviaments de comunicacions comercials prèviament acceptats.

D'altra banda, t'informem que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.5. Informació detallada dels tractaments realitzats per servei.


Si ets el nostre client:

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Clients: gestionar les altes a través del web, així com el manteniment de la relació contractual a través del web i l'App, així com per l'ús mateix del dispositiu i qualsevol servei de valor afegit que poguessis demanar. Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol·licitats a Bip&Drive constitueix una relació de prestació de serveis. No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament, excepte:

 1. Quan hagis contractat amb nosaltres a través de Caixabank, S.A., TARGOBANK, S.A.U., o Financera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. En aquest cas, les dades seran cedides a l'entitat corresponent en el marc de la cessió del crèdit.
 2. Quan hagis sol·licitat el servei de sol·licitud de revisió del teu vehicle a la Inspecció Tècnica de Vehicles a través de la nostra App, les teves dades seran cedides a aquesta entitat per gestionar la teva sol·licitud.
Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que s'indica en l'apartat 2 són prestadors de serveis comercials, d'enviament de comunicacions electròniques, d’enviaments, de centre d'atenció telefònica i atenció al client, de facturació i d'assessoria jurídica.
Excepcionalment, en cas que utilitzis el teu Via-T a França, tindrà accés a les teves dades el nostre proveïdor de Via-T local.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Durant la relació contractual.
Enviament de comunicacions a fi d'oferir-te serveis de Bip&Drive. Interès legítim de Bip&Drive: mantenir-te informat sobre els seus productes i serveis. No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica en l'apartat 2 són prestadors de serveis de màrqueting digital, enviament i control de comunicacions, de centre d'atenció telefònica i d'enregistrament de trucades.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Fins a 3 mesos des de l'última interacció amb la societat una vegada finalitzada la relació contractual.
Enviament de comunicacions comercials de productes d'altres empreses del Grup a fi d'oferir-te els seus serveis dels sectors de transport, assegurances i automoció. Consentiment: Mitjançant la marcació de la corresponent casella, prestes el teu consentiment perquè Bip&Drive t'enviï comunicacions comercials de tercers. No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica en l'apartat 2 són prestadors de serveis de màrqueting digital, enviament i control de comunicacions, de centre d'atenció telefònica i d'enregistrament de trucades.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Fins a 3 mesos des de l'última interacció amb la societat una vegada finalitzada la relació contractual.
Cessió de les dades a Saba Infraestructures, S.A. i Abertis Autopistas España, S.A. perquè et remetin comunicacions comercials. Consentiment: Marcant la casella corresponent, prestes el teu consentiment per a la cessió de les teves dades per a l'enviament de comunicacions comercials. Se cediran les teves dades personals a Saba Infraestructuras, S.A. i Abertis Autopistas España, S.A.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, coincidirien amb els indicats en l'apartat 2.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Durant la relació contractual.
Anàlisi de solvència i risc: Avaluar la teva situació de solvència i risc de cara a la contractació dels serveis. Interès legítim de Bip&Drive: La Societat té un interès legítim per garantir la teva solvència i el teu nivell de risc com a client amb caràcter previ a la contractació dels serveis. No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica l'apartat 2 són prestadors de serveis de situació de solvència, de recobrament, de centre d'atenció telefònica i d'enregistrament de trucades.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Durant la relació contractual.
Recobrament i inscripció en fitxers de solvència: Dur a terme les accions de recobrament en cas d'impagament per part teva i, si escau, inscriure't en fitxers de solvència i risc. Interès legítim de Bip&Drive: La Societat té un interès legítim en el cobrament del servei, així com a portar a terme la teva inscripció en fitxers de solvència, si et mantens en una situació d'impagament en els termes legalment establerts. Se cediran les teves dades personals a fitxers de morosos com Experian Bureau de Crédito S.A. per gestionar la teva inscripció per tal de mantenir un control de clients en situació d'impagament. No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Fins al cobrament del deute.

Si, a més de client, ets usuari de la nostra App, podrem tractar les teves dades per a les següents finalitats:


Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Geolocalització de l'usuari de l'App: informar-te sobre els establiments i serveis d'interès propers a la teva posició. Consentiment: mitjançant la marcació de les caselles disponibles a aquest efecte en la nostra App, autoritzaràs que Bip&Drive tracti les dades de localització. No se cediran les dades personals a cap tercer.

Només es facilitarà l'accés als prestadors de serveis indicats en l'apartat 2.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Durant la relació contractual.

Si t'has posat en contacte amb nosaltres com a client potencial:


Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Potencials clients: atenció a les consultes sobre productes que es reben a través de la pàgina web i telefònicament.

En cas que el contacte amb nosaltres sigui telefònic, la teva trucada serà enregistrada.
Consentiment: mitjançant la marcació de les caselles disponibles a aquest efecte en el nostre formulari de contacte, o en trucar-nos, autoritzaràs que Bip&Drive es posi en contacte amb tu per atendre la teva consulta sobre els serveis. No se cediran les dades personals a tercers.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica l'apartat 2 són prestadors de serveis d'enviament de comunicacions, centre d'atenció telefònica i enregistrament de trucades.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Fins a la resolució de la consulta plantejada.
Enviament de comunicacions a fi d'oferir-te serveis de Bip&Drive. Interès legítim de Bip&Drive: mantenir-te informat sobre els seus productes i serveis. No se cediran les dades personals sobre la base d'aquest tractament.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades, a més del que indica en l'apartat 2 són prestadors de serveis de màrqueting digital, enviament i control de comunicacions, de centre d'atenció telefònica i d'enregistrament de trucades.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Fins a 3 mesos des de l'última interacció amb la societat.

A més, independentment que siguis client o client potencial, podrem tractar les teves dades per a les següents finalitats:


Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Reclamacions i consultes: atendre les reclamacions i exercicis de drets ARCOP per via telefònica o per correu electrònic. En cas que contactis amb nosaltres telefònicament, la teva trucada serà enregistrada. Obligació legal: atendre les reclamacions de clients i exercicis de drets ARCOP plantejades tant per clients com per potencials clients. No se cediran les dades personals a cap tercer.

Es facilitarà l'accés a prestadors de serveis addicionals als indicats a l'apartat 2, que siguin proveïdors de serveis d'atenció telefònica i gravació de trucades.
No es realitzaran transferències internacionals de dades sobre la base d'aquest tractament. Fins a la resolució de la reclamació plantejada


6. Seguretat


Bip&Drive ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les dades de caràcter personal dels potencials clients davant pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a les quals estan exposades. No obstant això, la transmissió d'informació a través d'Internet no és totalment segura; per això, tot i que Bip&Drive s'esforça per protegir les dades dels potencials clients, no en pot garantir la seguretat durant el trànsit fins al Lloc Web i l'App. Per tant, tota la informació que facilitis, s'enviarà a compte i risc teu. Un cop rebudes les teves dades, Bip&Drive farà servir rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.7. Confidencialitat


Les dades personals que puguem demanar a través del Lloc Web, l'App o per mitjà de les diferents comunicacions telefòniques que mantinguem amb tu seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret pel que fa a aquests d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.8. Menors d'edat


Els menors de 18 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web i l'App sense l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc web i l'App pels menors a càrrec seu, inclòs l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura que Bip&Drive no té capacitat per controlar si els potencials clients són o no menors d'edat, s'adverteix que hauran de ser els pares i tutors qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors es donin d'alta en el nostre lloc web o App i/o facilitin dades de caràcter personal a través de la Bústia de consultes sense la seva supervisió, no admetent Bip&Drive cap responsabilitat en aquest sentit.9. Actualizació de la política de privacitat


És possible que s'hagi d'actualitzar aquesta Política de Privacitat; per això cal que revisis aquesta política periòdicament i, si és possible, cada vegada que accedeixis al Lloc Web o App amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre el tipus d'informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privacitat al peu del Lloc Web i de l'App. No obstant això, et comunicarem qualsevol modificació d'aquesta política de privacitat que afecti el tractament de les teves dades personals.

Aquesta política de privacitat entra en vigor en data 1 de juny de 2018.

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha este enlace para mayor información. Cerrar