Contrata un Via T barato cerrar contratar_bipdrive contratar bdamex
Contrata un Via-T barato cerrar contratar_bipdrive contratar bdamex

Avís legal

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (“LSSI”), li fem saber que la pàgina web amb adreça URL www.bipdrive.com (“lloc web”) és operada per Bip&Drive, SA (“Bip&Drive”), amb CIF A-86969607, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 32.186, foli 22, secció 8, full M-579231, amb domicili a Madrid, Torres Colón Plaza de Colón 2, Torre 2, Planta 19. Pot obtenir més informació sobre Bip&Drive per mitjà de la secció Qui som del lloc web o enviant un correu a l’adreça de correu electrònic següent:  info@bipdrive.com

L’accés i la utilització del lloc web per l’usuari (“usuari”) comporta que accepta totalment els termes i les condicions recollits en aquest avís legal i que s’obliga a complir-los completament. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal cada cop que vulgui utilitzar el lloc web, ja que el lloc web mateix i les seves condicions d’ús poden haver estat modificats.

 

Condicions d’ús

L’accés al lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

L’usuari es compromet a no fer servir el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com també a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Bip&Drive o de tercers. Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb l’objectiu de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que n’impedeixi, de qualsevol manera, la utilització i el funcionament normals.

S’informa l’usuari que en el cas que incompleixi el contingut d’aquest avís legal, de la política de privacitat o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits en el lloc web, Bip&Drive es reserva el dret a limitar, suspendre o terminar el seu accés al lloc web i a adoptar qualsevol mesura tècnica que sigui necessària per a aquesta finalitat.

Finalment, informem l’usuari que Bip&Drive es reserva la facultat, en tot moment, de decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta per mitjà del lloc web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del lloc web (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (incloent-hi els codis font), així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.: “continguts”), corresponen a Bip&Drive o als seus llicenciadors. Pel que fa als signes distintius inclosos en el lloc web (marques i noms comercials), són propietat de Bip&Drive o dels seus llicenciadors.

L’ús del lloc web per l’usuari no comporta la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el lloc web, els continguts i/o els signes distintius de Bip&Drive. A aquest efecte, mitjançant aquest avís legal –excepte en aquells supòsits en què estigui permès legalment o hi hagi autorització prèvia de Bip&Drive– es prohibeix expressament a l’usuari la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició, l’extracció i/o la reutilització del lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de Bip&Drive.

 

Llocs Enllaçats

Per tal d’ajudar-lo a trobar informació addicional, hi podem incloure diversos dispositius tècnics d’enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres webs (“llocs enllaçats”). En aquests casos, Bip&Drive actua com un prestador de serveis d’intermediació, segons el que disposa l’article 17 de la LSSI. D’acord amb el que preveu la legislació esmentada, Bip&Drive no és responsable dels serveis i els continguts facilitats per mitjà dels llocs enllaçats, tret que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de Bip&Drive amb les manifestacions, els continguts o els serveis proporcionats mitjançant els llocs enllaçats. En conseqüència, Bip&Drive no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada cop que hi accedeixi i els faci servir.

En el supòsit que l’usuari consideri que en els llocs enllaçats hi ha continguts il·lícits, nocius, denigrants, violents o inadequats, pot comunicar-ho a Bip&Drive per mitjà de l’adreça de correu electrònic següent: info@bipdrive.com

 

Responsabilitat de Bip&Drive

Bip&Drive no es responsabilitza dels danys i els perjudicis causats a l’usuari a conseqüència de riscos inherents al mitjà empleat, ni dels causats per les vulnerabilitats dels seus sistemes i les seves eines. Bip&Drive tampoc no garanteix la seguretat total dels seus sistemes i, malgrat que té adoptades mesures de seguretat adequades, no es pot descartar totalment l’existència de vulnerabilitats; en conseqüència, l’usuari ha de ser prudent en la interactuació amb el lloc web. Bip&Drive únicament és responsable dels danys causats per l’ús del lloc web quan aquests danys siguin causats directament per dol o negligència greu de Bip&Drive i no hi hagi negligència per part de l’usuari.

Et truquem gratis
Deixa’ns el teu nom i el teu número de telèfon i contactarem amb tu en menys de 10 minuts

Si us plau, introdueix el teu nom perquè et puguem trucar

Si us plau, introdueix el teu telèfon perquè et puguem trucar

Resolem tots els dubtes


Escríbenos un E-mail

He leído y acepto las condiciones de
uso y política de privacidad
de Bip&Drive.

×


Send us an E-mail


I have read and accept the
user
and privacy policy conditions
of Bip&Drive.

×


E-mail

He llegit i accepto les condicions d’ús i la política
de privacitat
de Bip&Drive, SA.

×

Llámanos

Si ya eres cliente de Bip&Drive, contacta con nosotros a través de este teléfono:

911 113 737

911 113 737

×

Llámanos

Si aún no eres cliente de Bip&Drive, contacta con nosotros a través de este teléfono:

911 113 737

911 113 737

×

Escríbenos un E-mail

He leído y acepto las condiciones de
uso y política de privacidad
de Bip&Drive.

×

Call us

If you are already a Bip&Drive customer, contact us on this phone:

911 113 737

911 113 737

×

Truca’ns

Si ja ets client de Bip&Drive, contacta amb nosaltres a través d’aquest telèfon:

911 113 737

911 113 737

×

Call us

If you’re not a customer of Bip&Drive, contact us through this phone:

911 113 737

911 113 737

×

Truca’ns

Si encara no ets client de Bip & Drive, contacta amb nosaltres a través d’aquest telèfon:

911 113 737

911 113 737

×