Área Cliente Contratar
Bip&Drive > Aviso legal

Aviso legal

De conformidade co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( “LSSI”), poñemos no seu coñecemento que a páxina web URL www.bipdrive.com (el “Sitio Web”) está operada por BIP & DRIVE, E.D.E. S.A. (“BIP&DRIVE”),con CIF A-86969607, Entidade supervisada polo Banco de España, inscrita no Rexistro Especial de Entidades de Diñeiro Electrónico, co número 6712. Así mesmo, está inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 32 186, Folio 22, Sección 8, Folla M-579 231, con domicilio en Madrid,   Serrano 45, Planta 2, Local A, 28001. Pode obter máis información sobre BIP&DRIVE a través da sección "sobre nós" do sitio web ou enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo de correo electrónico info@bipdrive.com O acceso e uso do Sitio Web por parte do usuario(el “Usuario”) implica que este acepta na súa totalidade e se compromete a cumprir integramente os termos e condicións recollidos neste Aviso Legal. Polo tanto, o Usuario deberá ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de uso poden sufrir modificacións.

Condicións de uso

O acceso ao Sitio Web é gratuíto, salvo o relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso contratado polo Usuario. O Usuario comprométese a non utilizar o Sitio Web con fins fraudulentos, así como a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de BIP&DRIVE ou de terceiros. Así mesmo, o Usuario comprométese a non realizar ningún acto co fin de danar, inutilizar ou sobrecargar o Sitio Web, nin para impedir, de ningún xeito, o seu normal uso e funcionamento. Infórmase ao Usuario de que no caso de incumprir o contido deste Aviso Legal, da política de privacidade, ou de calquera outro termo ou condicións particulares contidas no Sitio Web, BIP&DRIVE resérvase o dereito de limitar, suspender ou finalizar o seu acceso ao Sitio Web, adoptando calquera medida técnica que sexa necesaria para tal fin. Finalmente, informamos o Usuario de que BIP&DRIVE se reserva o dereito a decidir, en todo momento, a continuidade dos servizos da sociedade da información que presta a través do Sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual sobre a prestación dos contidos do Sitio Web (dereito sui generis sobre a base de datos), o seu deseño gráfico (look & feel), os programas informáticos subxacentes (incluídos os códigos fonte), así como os diferentes elementos que compoñen o Sitio Web (textos, gráficos, fotografías, vídeos, gravacións sonoras, etc.), (os “Contidos”),corresponden a BIP&DRIVE ou os seus licenciantes. En canto aos signos distintivos incluídos no Sitio Web (marcas e nomes comerciais), son propiedade de BIP&DRIVE ou dos seus licenciantes. A utilización do Sitio Web por parte do Usuario non implica a cesión de ningún dereito de propiedade intelectual e/ou industrial sobre o Sitio Web, os Contidos e/ou os signos distintivos de BIP&DRIVE. Para tal efecto, a través do presente Aviso Legal, salvo naqueles supostos nos que así se permita legalmente ou medie autorización previa de BIP&DRIVE, prohíbese expresamente ao Usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción e/ou reutilización do Sitio Web, dos seus Contidos e/ou dos signos distintivos de BIP&DRIVE.

Sitios vinculados

Para axudalo a atopar información adicional, podemos incluír varios dispositivos técnicos de ligazón que permiten ao usuario acceder a outros sitios web (“Sitios vinculados”). Nestes casos, BIP&DRIVE actúa como prestador de servizos de intermediación, de acordo co establecido no artigo 17 da LSSI. De conformidade co establecido na citada lexislación, BIP&DRIVE non será responsable dos servizos e contidos prestados a través dos Sitios Vinculados, salvo que teña coñecemento efectivo da ilegalidade e non desactive a ligazón coa debida dilixencia. En ningún caso, a existencia de Sitios Vinculados implica recomendación, promoción, identificación ou conformidade de BIP&DRIVE coas declaracións, contidos ou servizos prestados a través dos Sitios Vinculados. En consecuencia, BIP&DRIVE non se fai responsable do contido dos Sitios Enlazados, nin das súas condicións de uso e políticas de privacidade, sendo o Usuario o único responsable de verificalos e aceptalos cada vez que acceda a estes e os utilice. No caso de que o Usuario considere que existen contidos ilícitos, lesivos, degradantes, violentos ou inadecuados nos Sitios Vinculados, poderá informar a BIP&DRIVE a través do seguinte enderezo de correo electrónico:info@bipdrive.com

Responsabilidade de BIP&DRIVE.

BIP&DRIVE non se fai responsable dos danos causados ao Usuario como consecuencia dos riscos inherentes ao medio empregado, nin dos provocados por vulnerabilidades nos seus sistemas e ferramentas. BIP & DRIVE non garante a total seguridade dos seus sistemas e, aínda que adoptou as medidas de seguridade adecuadas, non se pode descartar totalmente a existencia de vulnerabilidades e, en consecuencia, o Usuario debe ser cauto ao interactuar co Sitio Web. BIP&DRIVE só será responsable dos danos ocasionados polo uso do Sitio Web, cando os devanditos danos sexan causados directamente por dolo ou neglixencia grave de BIP&DRIVE e non houbese neglixencia por parte do Usuario.

Salvagarda de fondos

A Empresa salvagarda os fondos dos clientes depositándoos nunha conta separada nunha entidade de crédito.

Usamos cookies propias e de terceiros para analizar os nosos servizos e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias con base nun perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegación (por exemplo, páxinas visitadas). Pode obter máis información e xestionar as súas preferencias.